vzw Oranje

vzw Oranje - Onbeperkt samenleven

vzw Oranje gaat voor Onbeperkt Samenleven!

Dit jaar steunen we opnieuw het goede doel.

Vanuit de Tweedaagse zullen we een deel van het inschrijvingsgeld overmaken aan vzw Oranje.

Oranje bouwt samen aan een open en ontvankelijke samenleving waar iedereen een volwaardige plaats vindt. Oranje richt zich tot alle personen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, ongeacht leeftijd of aard van de beperking.

Ze ondersteunen volwassenen op verschillende levensdomeinen: wonen, werken, daginvulling, ontmoeting, vakantie, opvoeding, administratie & geld, gezondheid, …

In Blankenberge heeft Oranje volgende initiatieven:

  • O’berge: een woondienst waar 17 mensen verblijven. Elk in een kamer of studio. ofwel in kamers ofwel in studio’s.
  • Hotel O’mer: waar vakantie voor iedereen centraal staat. Een hotel voor mensen met en zonder beperking.
  • Dagbesteding kust: waar er in groep, samen met begeleiders, wordt ingezet op ontmoeten, groeien in vaardigheden en samenwerken met lokale partners. waarbij ze in groep met een groep en een begeleider aan het werk gaan. Enkele van deze partners zijn: Maerlantschool, Sport Vlaanderen, Delhaize Blankenberge, Centerparcs, WZC De Strandjutter, …
  • Mobiele begeleiding, afhankelijk van de vraag, ondersteunt een begeleider iemand die zelfstandig woont.

De mensen van Oranje dragen op hun beurt hun steentje bij door samen met onze vrijwilligers tijdens de Tweedaagse er te staan voor jou!

Wil je ook je steentje bijdragen aan het ‘Onbeperkt Samenleven’ waar Oranje voor gaat? Tijdens de inschrijving kan je aanduiden wel bedrag je aan de vzw wil schenken.

Ben je al ingeschreven en wil je nog iets schenken of wil je gewoon iets schenken zonder in te schrijven? Dit kan. Ga naar de inschrijvingspagina, vul jouw gegevens. Je hoeft geen afstand te kiezen en enkel onderaan aanduiden hoeveel je vzw Oranje wil steunen.